preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina

Login
LOGO EKO ŠKOLE

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Upisi u srednju školu
Osnovne škole
27.06.2016. 12:34
Početak prijava obrazovnih programa
Sukladno najavljenome prijave obrazovnih programa omogućene su u 12.00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive danas od 22.00 sata.

27.06.2016. 09:51
Objava konačnih ljestvica poretka za učenike s teškoćama
Danas u 11.00 bit će objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju . Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju ne nose prijavnice u osnovnu školu (jer su svoju prijavu potpisali u uredu državne uprave) već oni zajedno s ostalim učenicima upisnicu i ostalu dokumentaciju potrebnu za upis donose u srednju školu u kojoj su ostvarili upis od 11. - 15. srpnja (kako škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis unutar tog roka potrebno se o točnim datumima raspitati direktno u srednjoj školi). Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis u redovitom rangiranju ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.  

26.06.2016. 11:41
Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku
Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017., dana 27. lipnja 2016. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati , a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22:00 sata . Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji ,,Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!" te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 6. srpnja 2016. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 28. lipnja 2016. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja . Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom . Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote . Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji ,,Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe".

24.06.2016. 11:11
Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju
Danas u 12.00 objavit će se orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju  te se na njima  nalaze svi kandidati  koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave  bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete . Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena. Na konačnim ljestvicama poretka za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici   Moji rezultati/Detaljno .  Liste prioriteta za svoje učenike škole mogu vidjeti na svom administratorskom sučelju na kartici  Učenici/Podatci o učeniku/Prijave TR, dok će orijentacijske ljestvice prioriteta biti vidljive na kartici  Učenici/Podatci o učeniku/Rezultati nakon 12.00 sati.

23.06.2016. 14:27
Obavijest upisnim povjerenstvima osnovnih škola
Molimo sva upisna povjerenstva, a posebno razrednike 8. razreda, da u sustavu NISpuSŠ-a vide koji se učenici iz njihove škole još nijednom nisu prijavili u sustav, te da ih obavijeste o samoj prijavi i rokovima prijave. Navedene prijave mogu provjeriti na kartici Učenici/Izvješća/Aktivnosti u odjeljenju .

21.06.2016. 16:07
Ažuriranje zaključnih ocjena u e-Matici i unos dodatnih bodova u sustav
Uvidom u podatke učenika u NISpuSŠ-u, a koji se prenose iz e-Matice, utvrđeno je da je dijelu učenika unesena zaključna ocjena iz ,,stranog jezika" bez da je izabran konkretan strani jezik iz kojeg je učenik dobio ocjenu. Takav neispravan način unosa zaključne ocjene utječe na podatke u NISpuSŠ-u te će posljedično utjecati i na rangiranje učenika za upis te molimo sve razrednike da provjere jesu li svojim učenicima točno evidentirali ocjene iz stranog jezika i žurno isprave sve krivo unesene ocjene . Također, obavještavamo vas da je 27. lipnja 2016. godine rok za dostavu dokumentacije redovnih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) razrednicima u osnovnim školama. Razrednici temeljem te dokumentacije učenicima označavaju prava na dodatne bodove u NISpuSŠ-u. Napominjemo i da je dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis potrebno priložiti i prilikom upisa u srednju školu, a ako srednja škola utvrdi da je osnovna škola označila pravo na dodatni bod koji nije u skladu sa gore navedenim Pravilnikom o elementima i kriterijima, učenik može izgubiti pravo upisa .

20.06.2016. 13:55
Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju
Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 24. lipnja 2016. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Podsjećamo škole da, ukoliko već nisu, učenicima s teškoćama u razvoju do 23. lipnja 2016. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

14.06.2016. 10:21
Sutra je zadnji dan prijava za preliminarno rangiranje učenika s teškoćama u razvoju !
Obavještavamo sve kandidate s teškoćama u razvoju da, sukladno točki XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (NN, 48/16), sutra, 15. lipnja 2016. godine ističe rok za prijavu učenika s teškoćama u razvoju za preliminarno rangiranje programa obrazovanja za koje ti učenici imaju stručno mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Učenici s teškoćama u razvoju mogu se još sutra do kraja radnog dana javiti uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i tamo izjaviti svoju listu prioriteta .

05.06.2016. 09:41
Istječe rok za iskazivanje interesa za upis u odjele za sportaše
Podsjećamo sve kandidate da danas, 5. lipnja, istječe mogućnost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Kao što je već objašnjeno u prijašnjoj obavijesti, iskazivanje interesa moguće je na kartici "Moji podaci" gdje kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

01.06.2016. 16:35
Započinju prijave kandidata u sustav
U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u četvrtak 2. lipnja 2016. godine iza 12.00 sati. Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om . Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela. Po uspješnoj prijavi u sustav  moguće je pregledati osobne podatke i ocjene , a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja , bit će moguće pregledati i te podatke.  U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku .  Kandidati izvan redovitoga sustava obrazovanja registriraju se popunjavanjem elektroničkoga obrasca za registraciju na mrežnoj stranici:  www.upisi.hr . Ispisan i potpisan obrazac mora se dostaviti u digitalnom formatu (skeniran ili slikan mobitelom) elektroničkom poštom na adresu Središnjega prijavnog ureda  srednja@azvo.hr . Nakon primitka obrasca u elektroničkom obliku i provjere osobnih podataka Središnji prijavni ured zaključit će registraciju kandidata slanjem korisničkih podataka SMS-om. Nakon što SMS-om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu: www.upisi.hr . Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u  publikacijama ,,Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!" Publikacije su rađene prema kategoriji kandidata te postoji publikacija za redovne učenike, kandidate s teškoćama u razvoju, kandidate koji prijavljuju umjetničke programe ili odjele za sportaše te kandidate koji su izvan redovnog obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Od iznimne je važnosti da svi kandidati pročitaju navedene publikacije.

01.06.2016. 16:35
Prijava u razredne odjele za sportaše
Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ na kartici "Moji podaci" od 2. do 5. lipnja 2016. Na navedenoj kartici kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub. Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku.   Kandidati koji u navedenome roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše. Također, a s obzirom da iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne programe i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu. Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza. Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.  Škole koje imaju razredne odjele za sportaše su : Druga gimnazija, Varaždin (1 odjel, 26 učenika) Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (1 odjel, 24 učenika) Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (1 odjel, 26 učenika) Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka (2 odjela, 48 učenika) I. gimnazija, Osijek (1 odjel, 26 učenika) V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (1 odjel, 24 učenika) Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split (1 učenik) Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (1 odjel,  24 učenika) Športska gimnazija, Zagreb (4 odjela, 88 učenika) Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (1 odjel, 15 učenika).

01.06.2016. 16:35
Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju
Kandidati s teškoćama u razvoju od 2. do 15. lipnja 2016. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše . Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe. Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti , a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata. Također, napominjemo da ukoliko je škola postavila bodovni prag on vrijedi i za učenike s teškoćama u razvoju. Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor - konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.  Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

01.06.2016. 14:00
Snimka webinara za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola - upis učenika s teškoćama u razvoju
Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici:  https://connect.carnet.hr/p5fb9zig6zc/

31.05.2016. 16:39
Upute za osnovne škole o provođenju upisnoga postupka
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. (Narodne novine, broj 48/2016.). Navedene upute dostupne su  ovdje .

31.05.2016. 15:50
Objavljene su publikacije ,,Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!"
Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:

30.05.2016. 15:11
Snimka webinara za ravnatelje osnovnih škola, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola
Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici: https://connect.carnet.hr/p47cx66h1i7/ 

27.05.2016. 10:19
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
Obavještavamo vas da je ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio 20. svibnja 2016. godine Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2016./2017. Odluka je dostupna ovdje .

24.05.2016. 12:57
Webinar za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola - upis učenika s teškoćama u razvoju
U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju. Webinar je planiran za srijedu, 1. lipnja 2016., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici: http://connect.carnet.hr/upisi . Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja ,,Prijava kao gost" te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a i http://upisi.hr/oss

24.05.2016. 12:43
Webinar za ravnatelje osnovnih škola, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola
U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za ponedjeljak, 30. svibnja 2016., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici : http://connect.carnet.hr/upisi . Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja ,,Prijava kao gost" te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a i http://upisi.hr/oss

16.05.2013. 11:36
Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.
Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja .

APEL GRAĐANIMA KUTINE

OBRAĆANJE GRAĐANIMA KUTINE!

(kliknite na tekst iznad)

 

Koliko je sati?
Anketa
Što radite u slobodno vrijeme?Kalendar
« Lipanj 2016 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Metodička igra

Priručnik za djecu

Priručnik za roditelje

Facebook brošura

Tražilica
ARHIVA DOKUMENATA
RED BUTTON

Školski pretinci

HRABRI TELEFON

Proljeće je...

In memoriam...

Ankica Majer

1960. -  2016.

In memoriam...

Valerija Benac

1981. - 2011.

Prijedlozi

 

Ukoliko imate kakvih materijala i prijedloga za web stranicu slobodno nam se javite na e-mail adresu:

za_webstranicu@net.hr

Vrijeme

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 12. 2009.

Ukupno: 456846
Literarni radovi učenika

Rastanak s osnovnom školom

Mjesec je lipanj, mjesec nervoze, sreće, uspomena, ali i za neke od nas i mjesec rastanka. Nakon osam godina provedenih u ovoj školi vrijeme je da krenemo dalje, da zakoračimo samostalno u život. Taj će korak po prvi put biti bez razrednika i nastavnika. Vrijeme je brzo prošlo i osam se godina ne čini dovoljno. Sve što smo rekli, sve što smo prešutjeli, ali i sve što smo napravili ostat će zauvijek u mislima drugih. Vrijeme se ne može izbrisati, premotati niti popraviti..

            Zato svima vama koji čitate ovo želim poručiti da je vrijeme dragocjeno i da ga treba živjeti u slozi i veselju, a naravno i kroz učenje. Možda vam se sada škola ne čini kao nešto važno, nešto što će vas zapravo naučiti budućem životu. U krivu ste! Škola, nastavnici pa čak i prijatelji u njoj, ne uče vas samo dosadnom gradivu koje ćete brzo zaboraviti, nego i brizi, prijateljstvu, slozi i važnosti koju vi sami predstavljate u ovom svijetu. Nastavnici su ti koji otvaraju vrata raznim mogućnostima, a ako ih vi svojim postupcima zatvorite i ostanete samo ine će uvijek pronaći način da otvore prozor.

            Osmi sam razred i čini mi se kako ne okrećem samo novi list u svom životu, nego kako započinjem čitati novu knjigu, sasvim različitu od svega što sam do sada pročitala. Kažu da je to pravi način za novi početak, sklapanje novih prijateljstva, pravi način za nova iskustva. Slažem se s tim. U životu se uvijek mora kretati ispočetka, u svim etapama svoga postanka. Važno je samo imati podršku roditelja, prijatelja i nastavnika.

            Svi djelatnici OŠ Vladimira Vidrića dokazali su da mogu biti sve to… i nastavnici i roditelji, ali ponajviše i prijatelji. Svi osmaši su vam zahvalni na tome.

            Kada se druge riječi ne mogu pronaći ostaje nam ona stara, najljepša među riječima, riječ HVALA!

            A vi, učenici koji ovo čitate, znajte da ništa ne traje vječno, da riječi znače puno, a djela još više. Znajte da ne morate biti poput nas, da ne morate biti bolji ili gori od nas, samo trebate biti svoji, trebate biti ono što jeste. Tako ćete postati najbolji.

            Sve što vam još mogu reći je DOVIĐENJA jer naši životni putovi bit će zauvijek povezani kao hodnici naše škole.

 

Helena Lujanović, 8. a

bivša predsjednica Vijeća učenika

 

 Od izvora do ušća

„Skok u lijevo, skok u desno,

sa stijene sam pala.

Sve je kao šala,

a ja sam tako, tako mala.“

 

             Pjevala je tek rođena kapljica vode. Njen dom bio je već godinama stari potok. Malena je kapljica skočila s najviše stijene ne bi li ugledala svjetlo sunca. Prve su je se zrake dojmile kao majku njeno dijete. Njihale su je i milovale u duginim bojama dok se sigurno spuštala u potok.

             Nove su avanture počele za malu, veselu kapljicu. Sve joj je bilo novo i njezina ju je znatiželja odvela među najljepše travke i kamenčiće. Kotrljala bi se niz padine i vrtjela u malim virovima. Najdraže joj je ipak bilo pronaći neku hrabru ribicu koja pliva u tim hladnim brzacima i popeti  joj se na leđa kako bi mogla poletjeti iznad vode. Voljela je taj osjećaj. Prisjetila bi se dana svoga rođenja, zraka toploga i brižnoga sunca. Taj je osjećaj iznova željela.

              Brze su bile vode kojima je ona putovala ne znajući svoj cilj. Počela se pitati koja je njena prava svrha u tom potoku. Pjevala bi:

 

„Tko sam ja na ovom putu?

Što li znače snovi moji?

Kud me ove vode nose?

Je l nas itko ikad broji?“

 

             Pitala se i pjevala, pjevala i pitala. Danima se trudila i gurkala među drugim kapljicama kako bi mogla biti na toploj površini brzaca. Željela je vidjeti prelijep okoliš kojim putuje. Nije se mogla tako lako probiti kroz bezbroj ostalih kapljica koje su jednako žarko željele osjetiti toplinu sunca. I dalje je bila odlučna u onome što želi.

             I napokon, nakon sveg truda, uspjela je. Mogla je osjetiti mirisni povjetarac i vidjeti prelijepe zelene listove visokih divova zbog kojih je i ona poprimila njihovu zelenu boju. Oni bi se redali cijelim njenim  putem, a ona je i dalje željela vidjeti više. Željela je otkriti svijet koji je izvan njenih obzora. Uvijek je težila višem i boljem od onoga što je imala. Zamišljala je tajanstveni svijet  tamo negdje daleko gdje je nose njene vode.

             A onda ju je iz misli prekinuo vrisak ostalih kapljica. Vrištale su , prštale, zborno bučale, hučale  i rasipale se na sve strane. Kapljica je padala i padala niz padinu najvišu do tada. Letjela je , osjećala se slobodno.

            Odjednom  se sve smirilo. Pogledala je zlatne ravnice i sve je mirnije  i mirnije tekla. Tekla je prema onome čemu je sve to vrijeme težila. Pjevala je među zlatnim poljima i šarenim livadama, pokraj prašnjavih putova, ispod nebeskog  plavetnila:

 

„O kako su lijepe ove zlatne godine.

O kako je snažna ova nabujala rijeka.

Zna li itko čemu snovi služe?

Što li nas na kraju puta čeka?“

 

                 Na površini vode sada već nabujale rijeke čula se njezina pjesma. Nakon toliko vremena osjećala se ispunjeno. Bila je kapljica sada već pametnija i mudrija, vrijeme ju je naučilo strpljenju. Poneki skokovi na kamenju koje bi djeca bacila u vodu praveći žabice na njenoj površini podsjetili su je na prelijepo djetinjstvo puno sreće, veselja i iščekivanja.

                A onda se odjednom sve smirilo. Vode nabujale rijeke utonule su u zagrljaj jezerskog plavetnila. Smirila se i kapljica gledajući svoj posljednji zalazak sunca. Sve je odjednom dobilo svoju svrhu. Koliko god bila nebitna u svijetu, toliko je bila bitna kao pojedinac. Postala je dio nečega većega od nje same. Postala je bitna, životu važna.

 

 

Helena Lujanović, 8.a

 

Ovim radom Helena je osvojila 1. mjesto i nagradu na natječaju Moja priča 2011. Dječjeg gradskog vijeća Grada Kutine i Knjižnice i čitaonice Kutina.

 

Priča iz grada 

Hej, hej, hej! Prvo da se predstavim, ja sam malena lastavica. Letim okolo po svijetu idući na topla mjesta. Prošla sam mnoge gradove i mogu priznati sa mi je ovaj jedan od najljepših i najdražih. Moje prijateljice i ja oduševljene smo Kutinom. U proljeće kada se sve zazeleni mi dolazimo. Svaki puta promatram prvu visibabu kako se iz trave probija prema suncu. Svakim danom sve je više ljudi na ulicama. Oni su jako kulturni. Ne bacaju smeće po parkovima, po dječjim igralištima, itd… Roditelji svoju djecu često vode na igranje s drugom djecom. Mnoge bebe tu naprave svoj prvi korak. Mnogi se tu po prvi puta zaljube. Kada sam tek došla moje prijateljice su mi pokazale prelijepu crkvu, lijepo uređene škole i  zelene livade. No, najdraže mi je mjesto dječji vrtić. Tamo se svi smiju, igraju i zabavljaju. Jako volim djecu, a voli ih i grad Kutina. On je prijatelj djece. Moje prijateljice i ja se često sastajemo na poljima pšenice. Tamo se često igramo lovice. Po zelenim livadama u to vrijeme raste mnogo cvijeća jer Kutina nije jako zagađen grad. Lijepo je kada si djevojčice rade ogrlice i narukvice , a simpatično je kada dječak  pokloni nekoj djevojčici buketić. Zatim dođe ljeto. Otvori se kutinski bazen. I tamo sam često. Mnogi ljudi odlaze u slastičarnice gdje jedu kolače i ližu sladoled. Ljeto mi je jako drago ali i tužno jer moram otići. Vrapci su mi pričali da je u jesen hladno, a zimi još hladnije, no to ne umanjuje moju želju za povratkom. Tako prođe i Božić, Nova godina i svi ti Blagdani pa i rođendan ovoga voljenoga grada i počinje iščekivanje proljeća kada ću se ponovno vratiti u svoje gnijezdo pod meni dobro znanu kutinsku nadstršnicu.

         

Matea Miletić   7.b

 

VOLJENA ZEMLJO

 

Čak i malo dijete zna

u mašti otputovati do svemira.

 

U svemiru ima planeta bezbroj

i zlatnih zvijezda ogroman roj.

 

Ali postoji jedna planeta -

to je planeta ljudskoga svijeta.

 

Ta planeta Zemlja se zove,

na njoj ljudi sanjaju snove.

 

Ona ima velike oceane i plava mora

iznad kojih sviće zora.

 

Po njoj Amazona teče,

na njoj raste drveće i cvijeće.

 

Njezine se penju planine

u nebeske visine.

 

Ona ima proljeće, ljeto, jesen i zimu,

ona stalno mijenja klimu.

 

Na Zemlji živi svako biće i travka

Zemlja je svima prava majka.

 

 

Manuela Zgazivoda, 3. razred

PŠ Gornja Gračanica

Likovni rad učenice za natječaj Turističke zajednice "Volim Hrvatsku"

 

KNJIGE – KLJUČ DO ZNANJA

 

Kada otvoriš prašnjave korice stare, zaboravljene knjige, znaj da si našao ključ do znanja. S knjigom u rukama možeš otići u prošlost i boriti se protiv snažne vojske ili pak plesati na dvoru kraljevića. Možeš doživjeti priče iz davnine i tražiti sakrivenu istinu. Možeš poljubiti žapca i upoznati princa s kojim ćeš provesti ostatak svoga života. Možeš biti malen poput palca, a ipak spasiti cijelu šumu. Možeš se ubosti na vreteno i spavati stoljetni san.

Maštom kojom su pisane knjige možeš obići svijet u osamdeset dana i zaroniti dvadeset milja pod more. Možeš se boriti protiv zlih čarobnjaka i postati besmrtan s kamenom mudraca.

Kada otvoriš korice novije knjige, ne moraš putovati daleko da bi dostigao daleka prostranstva. S knjigom u ruci možeš pisati dnevnik o svome životu, a pritom biti netko drugi.

Postoje, ipak, priče u kojima ćeš naučiti važne stvari koje će te pratiti do kraja života. Kao vrstan detektiv možeš loviti čovjeka u krutom šeširu. Ako odlučiš lagati poput Melite, moraš paziti da ti ne naraste nos.

Često ti knjiga neće izmamiti osmijeh već suzu u oku i poželjet ćeš promijeniti njezin kraj. Možda ćeš morati prodavati šibice i hodati bosa po snijegu ili ćeš možda doživjeti gubitak svoga doma i najbližih. Ali jedno je sigurno, naučit ćeš cijeniti ono što imaš, naučit ćeš živjeti život kroz živote drugih ljudi.

Možda je knjiga koja leži na prašnjavoj polici tvoje sobe i čeka da ju baš ti otvoriš tvoj ključ do znanja i mudrosti.

Helena Lujanović, 6.A

 

Zapalit ću svijeću

Zapalit ću svijeću

svojoj voljenoj baki

da joj svijetli na putu do raja.

 

Cvijeće ću joj dati

da joj krasi put,

ljiljan od zlata

i ljiljan žut.

 

Kazat ću joj riječi,

lijepe i nježne

da je upute k Bogu.

A zauzvrat želim

samo zagrljaj njezin

u snovima.

 

       Helena Lujanović, 6.A

 

 

Rado bih krenula na petu stranu svijeta

Rado bih krenula na petu stranu svijeta, stranu zvjezdanoga neba. Peta strana svijeta nije niti sjever, niti jug, niti istok niti zapad, nego strana mašte, veselja i glazbe. U njoj se otvaraju zagonetni i tajanstveni putovi. Doživljavaju se divovske pustolovine i osvajaju sunčani svjetovi. Na toj strani svijeta siromašna djevojčica može postati princeza. Prekrasan je taj svijet! On je kao dubina, začaran vilinskim prahom. Kada ugledaš zvjezdano nebo kao da uroniš u svijet mašte, u petu stranu svijeta. Tada si i ti dio nje.

          U mašti se može sve. Može se letjeti pod oblacima, može se beskrajno plesati po zvijezdama, možeš čak i zaroniti duboko, duboko ispod površine vode i otkriti važne tajne. Mašta je u dječjim očima obojana duginim bojama. I kao dijete ja putujem nebom. Raketom mašte i balonom od glazbe približavam se svom cilju, cilju koji postoji samo na petoj strani svijeta.

         Najbolje je sanjati. Tada u svojoj mašti možeš dotaknuti šumske vile koje su ti sve bliže. Možeš dotaknuti Mjesec i njegove svilene obronke i tada poželiš letjeti kroz zvijezde. Možeš ispružiti ruke i osjetiti blještavilo zvijezda na svojim dlanovima. Možeš hodati srebrnim, protkanim putem mjesečevog sjaja i jahati na krilima vjetra usred pobješnjele oluje. Možeš trčati brzo poput konja livadama od zlata i spavati ispod hrastova u mističnoj šumi s prepletenim putovima. No, kada se probudiš, toga više nema.

          I tada, s torbom na leđima, krećeš na put, na petu stranu svijeta, noseći samo knjigu punu bajki.

                                Helena Lujanović, 6.A

Literarni rad pod imenom Rado bih krenula na petu stranu svijeta osvojio je 1. mjesto na Županijskom susretu LIDRANA 2010. u kategoriji literarnih radova.


Srce od licitara

 

Nedugo nakon bakine smrti, pokušavala sam se sjetiti njezinoga glasa.

Nedostajale su mi njezine priče i hrapave ruke kojima me grlila. Hvatala sam se za svaku slamku sjećanja, ali svi su se događaji zamaglili i nisam ih mogla probuditi iz dubokog sna. Mislila sam, možda se sjetim nakon nekog vremena, no još više sam zaboravljala. Nekoliko dana čudan me je instinkt vodio u bakinu drvenu kuću i popustila sam. Već prvi miris pobudio mi je sjećanja na bakinu štrudlu od jabuka, a već prvi dodir na hladan krevet u kojem već dugo nitko nije spavao, prožimao me je toplinom. Bijeli, čipkasti pokrivač prostirao se po starom, hrastovom krevetu i podsjećao me na hladne zime provedene s bakom. Sjedile bi na krevetu uz pucketanje peći, a ona bi mi pričala o danima svoje mladosti i Kutini kako je nekad izgledala.

Otvorila sam stari hrastovi ormar i odmah primijetila napola otvorenu kutiju. U njoj su bile posložene crno-bijele slike, a na njima od nekud poznata mjesta i nepoznati ljudi i djeca. Pregledavala sam svaku sliku pozorno, kao da nešto tražim….. I našla sam! Malo licitarsko srce ležalo je na dnu kutije, kao da je zaboravljeno među svim tim uspomenama. Uhvatila sam ga nježno, onako otkrhnutoga, otpuhnula prašinu s bijele posvete. Krasopisom, nježno napisana poruka, kratka sa dvije riječi, značila je više od cijeloga rječnika nekog zametnutog jezika. Maleno crveno srce s bijelom ružicom i sitnim ogledalcem sjajilo se na mom dlanu. Kraj njega crno-bijela fotografija stare bakine kuće - čardaka, neuglednog potoka ispred drvene kuće, blatne ceste i mlade djevojke. Pored nje još jedna fotografija. Isto mjesto, drugo vrijeme - starica u crnini koja grli malu djevojčicu. Oko nas šarenilo cvijeća na drvenom trijemu.

Sjetih se tada njezinog blagog glasa koji je mogao prekinuti tišinu i upaliti svjetlo na kraju tunela. Sjetih se koliko me voljela. Klizne mi suza s lica i padne na malo, okrhnuto srce od licitara.                       

                                                         Helena Lujanović, 6.A

Literarni radovi pod imenom Zapalit ću svijeću i Srce od licitara osvojili su drugo mjesto na nagradnom natječaju Moja priča Dječjeg gradskog vijeća Grada Kutine.


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju

preskoči na navigaciju